Deckhengste

Chopin VA

 

2009, Braun, Hengst

 

Casall x Coriano x Cantus

 

Gekört: Holst

 

Ergibnisse: 

 

                                               Bis 1.60m GCT/GCL platziert

Cooper VA

 

2012, Schimmel, Hengst

 

Clarimo x Alcatraz x Contender

 

Ergibnisse: 

 

Bis M** Platziert

 

 

Cieran

 

2014, Braun, Hengst

 

Casall x Contendro x Cassini I

 

Gekört: Holst

 

Ergibnisse

 

                                               Bis M* Platziert

 

 

Carbol VA

 

2014, Braun, Hengst

 

Casall x Quidam de Revel x Contender

 

Gekört: Holst

 

Ergibnisse: 

 

                                               Bis M* Platziert

Comme Fly With Me

 

2015, Braun, Hengst

 

Comme il Faut x Carrico x Cambridge

 

Gekört: OS

 

Platizert bis A**

Coryaro VA

 

2015, Braun, Hengst

 

Cornet Obolensky x Quidam de Revel x Nekton

 

Gekört: Holst

 

Ergibnisse: 

 

                                              Bis A** Platziert

                                              9.69 in Munster Handorf Sport Prufung 4j

 

 

Kontakt

Gestüt Grönwohldhof

Eiskeller 2

22956 Grönwohld

Tel: +49 4154 5990

Tel: +49 160 94874950

Fax: +49 4154 599 199

info@groenwohldhof.com